DEJW - system parkingowy, szlaban, parkometr, biletomat

Szlaban | Szlaban ręczny | urządzenia parkingowe firmy DEJW

Szlaban

Szlaban

Szlaban to urządzenie mechaniczne powszechnie stosowane w systemach parkingowych. Przeznaczony jest to ograniczenia wjazdu na dany teren osób nieupoważnionych.

Szlaban składa się z silnika przekładni oraz sterownika. Szlabany produkcji Dejw doskonale współpracują z systemami parkingowy produkowanymi również przez firmę Dejw.

Najczęściej szlaban współpracuje z bileterka oraz terminalem wyjazdowym.

Średni czas podnoszenia szlabanu Jowix firmy Dejw to ok 1,5 sekundy. Szlabany znajdują zastosowanie również w pracy autonomicznej bez systemu, w takim przypadku szlaban może być podnoszony poprzez wysterowanie sygnału otwarcia z pilota, lub telefonu GSM.