Innowacje

W naszym kraju corocznie zwiększa się ruch pojazdów kołowych, co wymusza rozwój infrastruktury drogowej. Coraz częściej zdarza się tak, iż w szczycie komunikacyjnym ludzie przemieszczają się o jednym czasie w kierunku centrum natomiast drogi w przeciwnym kierunku są mniej obciążone. W związku z tym w niedługim czasie konieczne będzie płynne zarządzanie ruchem przy wykorzystaniu oznakowania o zmiennej treści. Takie znaki mogą zmieniać treść pod wpływem sygnału zewnętrznego przekazanego np. droga radiową. Bardzo trudną i kosztowną rzeczą jest, prowadzenie okablowania zasilającego w obrębie drogowym, znaki o zmiennej treści muszą być niestety zasilane. Firma DEJW w niedługim czasie wprowadzi do produkcji znaki drogowe o zmiennej treści z niezależny źródłem zasilania. Niezależność energetyczną chcemy osiągnąć poprzez specyficzną konstrukcje znaku.

Innowacje