System Kontroli Pojazdów w SPP – KontrolPark

Kontrola wnoszenia opłat parkingowych jest konieczna dla poprawnego funkcjonowania SPP. Efektywne działania DEJW w tym zakresie, pozwalają w krótkim czasie osiągnąć akceptację opłat parkingowych i ograniczyć ilość wykroczeń.

Oprogramowanie KontrolPark instalowane na przenośnych terminalach mobilnych pozwala na wykonanie pełnej procedury, zakończonej wydrukiem zawiadomienia o konieczności uiszczenia opłaty dodatkowej. Przy użyciu KontrolPark wykonywana jest dokumentacja zdjęciowa przypisana automatycznie do danego zawiadomienia. Program prowadzi Kontrolera przez wszystkie kroki w sposób łatwy i czytelny, dlatego nie ma konieczności przeprowadzania wielogodzinnych szkoleń dla pracowników. Wszystkie zawiadomienia zapisywane są w pamięci urządzenia, a następnie po połączeniu z programem do Obsługi SPP – AdminPark umieszczane w bazie, gdzie jest możliwość przeglądania wszystkich informacji wraz ze zdjęciami. Kolejnym krokiem może być również przeniesienie opłat dodatkowych nieopłaconych do programu CepikPark i dalsza egzekucja należności.

Oprogramowanie KontrolPark zintegrowane jest z systemem płatności mobilnych DEJW – smsAdminPark, dzięki czemu, można weryfikować czy postój faktycznie został opłacony.

System Kontroli Pojazdów w SPP – KontrolPark